Computer Labs


STEM: Ward Beecher Hall
Biology Lab Ward Beecher Hall 3016
Biology Lab Ward Beecher Hall 3030
Biology Lab Ward Beecher Hall 4006
Biology Lab Ward Beecher Hall 4021
Chemistry Lab Ward Beecher Hall 5035A
Chemistry Lab Ward Beecher Hall 5043
Chemistry Lab Ward Beecher Hall 6035
Chemistry Lab Ward Beecher Hall 6037
Physics Lab Ward Beecher Hall 2010